Udstilling på Godsbanen
RUM-REJSE ‘INTERIØR`


Udstillingen er fotografiske værker ‘Interiør fra afgangsudstillingen Maj 2019 på Århus kunstakademi.  Rum-Kort fra 2018.  Rum-rejse fra 2019. 

Suzanne Stokholms foto ‘Interiør’,er en undersøgelse af arkitektoniske rum.   Rummene ser ved første øjekast hjemmelige ud, og ved nærmere eftersyn virker de foruroligende.   Jeg har arbejdet med følelsen af “Das Unheimliche” altså det hjemmelige kontra det “u-hjemmelige”.

Jeg har været optaget af perceptionen om tid og rum, og de på forhånd givne forestillinger om rum i almindelighed – altså, hvordan rum skabes, aflæses og opleves. Rum påvirker både den måde mennesker har det på, og den måde vi interagerer med hinanden på. Værkerne er således også en undersøgelse af arkitekturens væsen. Dens farver, teksturer og dens fysiske muligheder.

Fotografierne er en iscenesættelse af tomme rum, med forskydninger i konstruktionerne, der balancere mellem det konkrete og det abstrakte; en fortolkning af stemninger, og det der fornemmes i mødet mellem det velkendte og uventede. I undersøgelsen har der også været overvejelser om arkitekturen som ideologi.

Jeg har blandt andet søgt inspiration hos kunstnere, som har stillet spørgsmålstegn ved troværdigheden af, hvad tilskueren rent faktisk ser og forstår. Den tyske dramatiker og dramaturg Bertolt Brecht (1898’1956) arbejdede ud fra ‘Verfremdungseffekten’. Verfremdungseffekten oversætter til fremmedgørrelse.
.

DATO: 6. AUGUST TIL 8. SEPTEMBER
TID: HVER DAG, KL.10.00 TIL 20.20
LOKALE: TGV ART SPACE 
NÆRMESTE INDGANG: 3G
GODSBANEN
SKOVGAARDGADE 3
AARHUS